25 lat wsparcia i kolejne lata przed nami – podsumowanie działań ERKON-u

25 lat wsparcia i kolejne lata przed nami – podsumowanie działań ERKON-u

Rok temu Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych obchodziła 25. urodziny. W ciągu ćwierćwiecza nieprzerwanego funkcjonowania zrealizowano dziesiątki projektów, a pracę podjęły setki osób wykluczonych zawodowo. W jaki sposób prowadzona jest aktywizacja osób niepełnosprawnych i w czym kryje się jej sekret?

Podejmowane działania mają przede wszystkim sprawić, aby korzystający ze wsparcia uwierzyli w siebie. To, oczywiście, nie wszystko, bo na beneficjentów czekają szkolenia, płatne staże i mnóstwo nowych doświadczeń. Bez wątpienia to jedyna taka organizacja w sektorze pozarządowym.

W ubiegłym roku ERKON prowadził w sumie 9 projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niektóre z nich już za nami, inne zakończą się wkrótce.

Wraz z początkiem ubiegłego roku rozpoczął się finansowany przez PFRON projekt „Samodzielni w pracy”. Jego zakończenie przewidziane jest na koniec marca 2021 roku, a do tego czasu samodzielność zawodową zdobędzie minimum 40 osób. Rok 2018 zakończył się 16 umowami o pracę, a nabór do projektu wciąż trwa. Jego głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a to nie lada wyzwanie zarówno dla samych uczestników, jak i zaangażowanych trenerów.

Zakończyła się II tura projektu „Aktywizuj się z ERKON-em”, a ku końcowi zbliża się „Od bierności do aktywności”. W ramach obu inicjatyw, dofinansowanych z EFS, świadczona była pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które z różnych względów pozostawały bierne zawodowo. Beneficjenci, dzięki wsparciu ERKON-u, wzięli udział w kursach kwalifikacyjnych, takich jak: animator czasu wolnego, obsługa wózków widłowych, księgowość. Zdobyte umiejętności pozwoliły podjąć pracę blisko połowie z uczestników. Przez cały czas mogą też liczyć na wsparcie naszych specjalistów.

– Przede wszystkim charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego z uczestników – wspomina Tomasz Puchalski, psycholog ERKON-u. – Jako zespół składający się z doradcy zawodowego, trenera pracy i psychologa zapewniamy kompleksowe wsparcie. Już podczas pierwszego kontaktu każdego traktujemy inaczej.

Wraz z końcem roku zakończył się także projekt pn. „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej”, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Kompleksowe wsparcie polegało na wypracowaniu indywidualnych ścieżek zawodowych, odbyciu niezbędnych szkoleń i w końcu skierowaniu na profesjonalną praktykę w specjalistycznych pracowniach lub bezpośrednio u pracodawcy. Projekt realizowany był w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. ERKON zrekrutował łącznie 86 osób, z czego aż 48 podjęło zatrudnienie.

ECIS wyróżniał się systemem pracy z beneficjentami, którzy w warsztatach uczestniczyli codziennie, a za udział w projekcie otrzymywali świadczenie integracyjne. Inne były także warunki rekrutacyjne – w przypadku ECIS-u uczestnik nie mógł pobierać związanych z bezrobociem zasiłków. Takie kompleksowe działanie miało na celu nie tylko wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników, ale przede wszystkim zapewnienie pełnej reintegracji społecznej i realnej pomocy w znalezieniu zatrudnienia. W tym roku rusza kolejna edycja ECIS-u, tym razem realizowana w całości przez ERKON.

Ważnym projektem ERKON-u jest stale funkcjonująca redakcja „Razem z Tobą” – dofinansowywana ze środków PFRON-u, jest inicjatywą z jedną z najdłuższych tradycji. Prowadzony serwis internetowy i drukowana gazeta od lat docierają do czytelników w kraju i za granicą.

– Ostatnie miesiące to dla nas czas wytężonej pracy przy wprowadzaniu w życie nowej strony internetowej, która już w początkowej fazie dała nam się nieźle we znaki – mówi Rafał Sułek, redaktor naczelny „Razem z Tobą”. – To jeszcze nie koniec zmian. Strona będzie systematycznie rozszerzana o kolejne funkcjonalności, które pozwolą realizować założone cele i jeszcze prężniej przekazywać naszym odbiorcom najważniejsze treści.

Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych na tle organizacji o podobnym statucie wyróżnia szereg unikalnych rozwiązań i innowacji. Wsparcie oferowane jest bowiem osobom z niepełnosprawnościami o różnym stopniu i różnego rodzaju. Beneficjentami prowadzonych projektów mogą zatem zostać osoby zarówno z zaburzeniami sensorycznymi, jak i ze schorzeniami specjalnymi. Personel ERKON-u stale stosuje też system zatrudnienia wspomaganego oparty na autorskim modelu „Gorącego ziemniaka”. Przede wszystkim jednak stowarzyszenie wyróżnia się bezpłatnie świadczonym poradnictwem prawnym i stale funkcjonującą instytucją asystenta osoby niepełnosprawnej. Z tych profesjonalnych usług skorzystać może każdy niepełnosprawny.

Plany na lata 2019-2020 to przeprowadzka całego ERKON-u do nowego budynku i uruchomienie Domu Dziennego Pobytu, a z czasem powołanie Centrum Usług Społecznych, którego projekt czeka na akceptację Parlamentu RP. Co dalej? Prezes ERKON-u mierzy wysoko.

– Zaczynałam jako wolontariuszka, teraz jestem prezesem – opowiada Barbara Gąsak. – Chcę iść do przodu i coś zmieniać, bo jest jeszcze dużo do zrobienia. Nie bójmy się tych zmian. Róbmy to, do czego zostaliśmy powołani.