Resort zdrowia opublikował projekt uszczegóławiający zasady zakrywania ust i nosa

Resort zdrowia opublikował projekt uszczegóławiający zasady zakrywania ust i nosa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. MZ zaprasza do zgłaszania uwag do projektu – do środy, do godz. 10:00.