Prezydent Elbląga apeluje do rodziców

Prezydent Elbląga apeluje do rodziców

Witold Wróblewski za pośrednictwem elbląskich mediów zwraca się do wszystkich rodziców i prosi, by zapewnić we własnym zakresie opiekę dzieciom podczas nadchodzącego strajku nauczycieli. Jednocześnie informuje, że miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały na ten czas specjalną ofertę zajęć skierowaną do rodziców z dziećmi. Prezentujemy całość listu jaki wystosował Prezydent Wróblewski. 

Rok w Lazarusie

Rok w Lazarusie

2018 rok był czasem wytężonej pracy na rzecz drugiego człowieka. Od początku istnienia Lazarus na zlecenie Gminy Miasta Elbląg realizuje usługi opiekuńcze