Rozmawiali o edukacji niepełnosprawnych

Rozmawiali o edukacji niepełnosprawnych

19 marca w siedzibie W-MODN w Elblągu odbyło się spotkanie dla nauczycieli dotyczące edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wśród poruszonych tematów były, m.in. edukacja włączająca, a także kształcenie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.