Ciepło, zimno

Ciepło, zimno

Klimat społeczny ostatnimi czasy nieustannie się oziębia, w Polsce przechodząc wręcz w stan zimnej nienawiści. Klimat w przyrodzie odwrotnie – coraz bardziej się ociepla.