O podróży pociągiem raz jeszcze

O podróży pociągiem raz jeszcze

Niedawno podniosła się mediach dyskusja na temat przeszkód stojących na drodze osób z niepełnosprawnościami, a wszystko za sprawą bardzo nieprzyjemnej przygody, jaka spotkała 13-letniego chłopca na wózku, podróżującego pociągiem ze swoją mamą do Berlina.

Będą mieli co czytać

Będą mieli co czytać

Od połowy stycznia do 7 lutego w Biurze Prezydenta Miasta trwała zbiórka książek dla szkół polskich w rejonie solecznickim na Litwie. To tam w miasteczku Soleczniki znajduje się polskie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, a w pobliskiej miejscowości Dziewieniszki – średnia Szkoła im. Adama Mickiewicza.