Wieczór z muzyką dla hospicjum

Wieczór z muzyką dla hospicjum

W sobotę (15.12.2018 r.) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbył się uroczysty koncert „Voices for hospices” z okazji 30-lecia opieki Hospicjum Elbląskiego oraz 25-lecia stacjonarnego hospicjum. – My jako jubilat, Hospicjum Elbląskie, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Te 30 lat naszej obecności i funkcjonowania w mieście oraz regionie, utrwaliło nasz wizerunek – mówiła tuż przed koncertem lek. Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak. – Gdybyśmy jednak…

Półzimowiska w mieście. Zapisy od 7 stycznia

Półzimowiska w mieście. Zapisy od 7 stycznia

Elbląski samorząd we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi organizuje wypoczynek zimowy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W związku z powyższym w dniach 21 stycznia – 01 lutego 2019 r. organizowane  będą półzimowiska w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa  nr 15, ul. Modlińska 39. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Słoneczna 14. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Korczaka 34. Szkoła Podstawowa nr 14,…

Spotkanie z autorką książek dla dzieci

Spotkanie z autorką książek dla dzieci

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” przy ul. Zamkowej zaprasza w sobotę, 22 grudnia, o godz. 12.00 na spotkanie z Marleną Popławską-Marek – autorką książek dla dzieci: „Wyprawa na maksa” oraz „Mandarynka Grażynka”. Wstęp wolny. Podczas spotkania Marlena Popławska-Marek opowie o książkach, które napisała dla dzieci. Uczestnicy wezmą udział w zabawach związanych ze świętami Bożego Narodzenia, poznają też tradycje bożonarodzeniowe z różnych stron świata. Będą również upominki-niespodzianki. Zapraszamy. Marlena Popławska-Marek – z wykształcenia nauczycielka języka polskiego z…

Dzieci z niepełnosprawnościami bez odpowiedniego wsparcia

Dzieci z niepełnosprawnościami bez odpowiedniego wsparcia

Dzieci z dysfunkcjami i ich rodziny nie mogą liczyć na łatwo dostępną i skuteczną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. System pomocy jest źle zorganizowany. Dzieci diagnozowane są zbyt późno, do tego trwa to zbyt długo, a następnie pomoc jest planowana i udzielana nierzetelnie. W części placówek nie realizowano wszystkich zaleceń z opinii, a ponadto ograniczano czas zajęć dzieci. Brakuje także kompleksowości i spójności prowadzonego wsparcia, bo różne placówki udzielające pomocy dziecku nie współpracują ze…

Seniorze, nie daj się oszukać

Seniorze, nie daj się oszukać

To tytuł kampanii społecznej i porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie ochrony seniorów przed oszustwami. W 2017 roku na terenie Polski popełniono ponad 40 tysięcy przestępstw na szkodę osób starszych (65+). Były to przede wszystkim: kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem oraz oszustwa. Wśród metod działania sprawców oszustw jednym z najbardziej znanych jest oszustwo na tzw. „wnuczka” lub…

Limfocyty T - szansą dla części pacjentów z nowotworami krwi

Limfocyty T - szansą dla części pacjentów z nowotworami krwi

W ostatnich latach w leczeniu nowotworów krwi dokonał się ogromny postęp. To zasługa rozwoju nowoczesnej immunoterapii, której podstawą jest zdolność ludzkiego organizmu do rozpoznania i eliminowania komórek nowotworowych. Odpowiednio zmodyfikowane i namnożone limfocyty z krwi chorego, czyli tzw. terapia CAR-T, zwalczają komórki nowotworowe, a skuteczność takiego leczenia została potwierdzona w badaniach klinicznych. Stwarza to szansę dla części pacjentów z agresywnymi lub opornymi na leczenie postaciami choroby. Eksperci zwracają uwagę, że hematologia i hematoonkologia to młode dziedziny, ale w ciągu ostatnich dwóch dekad dokonał się w nich ogromny…

Ruszają zapisy na bezpłatne konsultacje prawne

Ruszają zapisy na bezpłatne konsultacje prawne

Dziś, tj. 19 grudnia rozpoczynają się zapisy na bezpłatne konsultacje prawne realizowane od 1 stycznia 2019 r. W związku ze zmianami w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne będzie wcześniejsze umówienie spotkania. Rejestracji dokonać można pod nr tel. 56 45 10 301 lub elektronicznie na stronie grudziadz.npp-24.pl Ponadto od 1 stycznia 2019 r. zostanie rozszerzony katalog osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Poradę będzie mogła uzyskać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest…

Ostrożnie z fajerwerkami

Ostrożnie z fajerwerkami

Zgodnie z prawem fajerwerków można używać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Za niedostosowanie się do tego przepisu grozi mandat w wysokości do 500 zł.  Przypominamy, że zakupu sztucznych ogni może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Nabywać należy produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadające odpowiedni atest i instrukcję obsługi napisaną w języku polskim. Trzeba ją uważnie przeczytać i bezwzględnie przestrzegać. Za sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim grozi kara ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2 lub…