Zdrowie: Asystent medyczny wystawi zwolnienie

Zdrowie: Asystent medyczny wystawi zwolnienie

Już od 23 października lekarz będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta medycznego przy wystawianiu elektronicznych zwolnień lekarskich. Zainteresowani szkoleniami asystenci mogą zgłaszać się na szkolenia do ZUS z obsługi e–zwolnień. Elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonują od 1 stycznia 2016 r., natomiast od 1 grudnia br. całkowicie zastąpią papierowe zwolnienia lekarskie. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich, tzn., lekarza, pacjenta oraz płatnika składek. Wystawienie e–ZLA jest znacznie krótsze niż wystawienie standardowego Zla. Większość niezbędnych danych jest pobierana automatycznie.…

Na wybory przez bariery

Na wybory przez bariery

Opada już pierwszy kurz po pierwszej turze wyborów samorządowych. Przed nami druga tura i chwila wytchnienia, a potem kolejne odsłony niekończącej się kampanii wyborczej. Na początek wybory do Parlamentu Europejskiego, potem do polskiego, a na koniec jeszcze wybierzemy prezydenta. Całkowita cisza nastąpi dopiero w 2020 roku. Zatem zapowiadają się bardzo gorące politycznie miesiące, które z pewnością nie będą służyły normalnemu rządzeniu – jeśli w polityce w ogóle można kiedykolwiek mówić o normalności. Ale nie będę…

Toruń: Nabór do teleopieki

Toruń: Nabór do teleopieki

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego rozpoczął nabór osób zainteresowanych teleopieką. To system opiekuńczo–ratunkowy składa się z nadajników/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach – mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w…

Społeczeństwo: Komunikacja to klucz w walce z demencją

Społeczeństwo: Komunikacja to klucz w walce z demencją

Demencja jest „podstępną złodziejką życia”, która odbiera osobom starszym samodzielność, zmieniając codzienność chorych i ich bliskich. O tym, jak poprzez właściwą komunikację można poprawić komfort życia osób z otępieniem, opowiadała dr Elżbieta Szwałkiewicz na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lazarus. Demencja, czyli otępienie, to nieuleczalna, przewlekła choroba mózgu o postępującym charakterze. Powoduje deficyty sprawnościowe i poznawcze, fałszuje rzeczywistość i odbiera chorym siłę. Demencji często towarzyszy amnezja, drżenie rąk i nieprecyzyjność ruchów, a także zaburzona zdolność rozpoznania znanych elementów otoczenia.…

Sopot: Asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Sopot: Asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oferuje dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – pomoc Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także w aktywizacji zawodowej. Asystent doradzi osobie z niepełnosprawnościami na temat uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i…