Elbląg: Rada Miejska kadencji 2014 – 2018 zakończyła pracę

Elbląg: Rada Miejska kadencji 2014 – 2018 zakończyła pracę

Ostatnia robocza sesja Rady Miejskiej w Elblągu odbyła się pod znakiem totalnej krytyki obecnego prezydenta przez konkurentów w nadchodzących wyborach. Sprawa ogrzewania miasta jest wciąż niezałatwiona, a 1 listopada będą bezpłatne przejazdy środkami miejskiej komunikacji. Sesja Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 13 września – ostatnia robocza przed wyborami samorządowymi – przypominała bardziej kampanię wyborczą niż obrady Rady: zdominowana została totalną krytyką obecnego prezydenta miasta Witolda Wróblewskiego przez konkurentów w zbliżających się wyborach. Krytyka ta…

Elbląg: „Bezpieczny EL–Przedszkolak”

Elbląg: „Bezpieczny EL–Przedszkolak”

Już czwarty rok z rzędu w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” realizowany jest Projekt „Bezpieczny EL–Przedszkolak”, który promuje działania z zakresu bezpieczeństwa w przedszkolach. Głównym założeniem projektu jest edukacja młodego pokolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Projekt wdraża działania mające na celu przeciwdziałanie występującym zagrożeniom w ruchu drogowym, środowisku naturalnym czy w obszarze zdrowia. Warunkiem wdrożenia projektu było nawiązanie współpracy ze służbami mundurowymi, które chętnie podjęły wyzwanie. Do wspólnych działań włączyły się jednostki Straży Pożarnej, Policji,…

Edukacja: 86% uczniów ze zdaną maturą

Edukacja: 86% uczniów ze zdaną maturą

Jedni zdali ją w maju, inni w czerwcu, jeszcze inni w sierpniu. Są też jednak tacy maturzyści, którzy jej nie zdali. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie wyniki matur, uwzględniając także sierpniową sesję poprawkową. Świadectwo dojrzałości otrzymało 86 procent przystępujących do matury. Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników – 79 proc. Według ostatecznych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach…

Społeczeństwo: Kto został Lodołamaczem?

Społeczeństwo: Kto został Lodołamaczem?

Na Regionalnej Gali Konkursu Lodołamacze 2018 (wspólnej dla województw: kujawsko–pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko–mazurskiego) poznaliśmy laureatów konkursu, który od lat honoruje osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 10 września w Bydgoszczy wyłoniono regionalnych laureatów jednego z najbardziej znanych konkursów: LODOŁAMACZE 2018. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie instytucji i osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez promowanie ich aktywności, pomoc w spełnianiu ambicji zawodowych i społecznych oraz umożliwianie niezależnego…

Region: Więcej podmiotów z wyjątkowym certyfikatem

Region: Więcej podmiotów z wyjątkowym certyfikatem

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” przyznawany jest przedsiębiorstwom społecznym wyróżniającym się dobrą jakością produktów oraz odpowiednim wykorzystaniem potencjału społecznego. Do tej w województwie kujawsko–pomorskim mogło posługiwać się nim 18 podmiotów. Dziś (13 września) do tego grona dołączy 9 nowych. Posiadanie tego certyfikatu z jednej strony daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz…

Elbląg: Ziołowe lato w bibliotece – dogrywka

Elbląg: Ziołowe lato w bibliotece – dogrywka

W piątek, 14 września, o godz. 11.00 (sala „U św. Ducha”) odbędzie się dodatkowe spotkanie w ramach cyklu „Ziołowe lato w bibliotece”. Ci, którzy zdecydują się przybyć, lato pożegnają z Barbarą Bukowską, która poprowadzi warsztat kulinarny „Marchew po mazursku, lody bananowe”. Barbara Bukowska to dietetyczka, nauczycielka z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Elblągu, doskonale znana uczestnikom ziołowych spotkań w bibliotece. „Ziołowe lato w bibliotece” to kontynuacja spotkań, które począwszy od roku 2016 organizowane są latem w…

Olsztyn: Spotkanie z myślą o niepełnosprawnych

Olsztyn: Spotkanie z myślą o niepełnosprawnych

14 września w Olsztynie odbędzie się bezpłatne spotkanie związane ze stosowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFRR. Wydarzenie skierowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020. Uczestnicy spotkania zapoznają się ze standardami dostępności w kontekście przygotowania wniosku aplikacyjnego, stosowaniem zasad w przypadku przygotowania i realizowania projektów infrastrukturalnych, różnicami pomiędzy neutralną a pozytywną zasadą dostępności. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia związane z…

Gdańsk: Wytchnienie dla opiekunów

Gdańsk: Wytchnienie dla opiekunów

Mieszkańcy Gdańska stale opiekujący się osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z tzw. wsparcia wytchnieniowego. Pilotażowy projekt, który służy odciążeniu opiekunów w pełnieniu bardzo trudnych obowiązków wobec potrzebujących podopiecznych, uruchomił gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. To szczególne wsparcie. Opiekunowie niepełnosprawnych gdańszczan mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie polega na czasowym, kilkugodzinnym lub kilkudniowym umieszczeniu niepełnosprawnego podopiecznego w ośrodku wsparcia. Tam będzie miał on zapewnioną kompleksową opiekę od zdrowotnej, terapeutycznej po…