Elbląg: Spotkali się, by wesprzeć protestujących lekarzy

Elbląg: Spotkali się, by wesprzeć protestujących lekarzy

– Jesteśmy tutaj wszyscy, pokazujemy poparcie, jesteśmy z kolegami rezydentami. To wszystko, co oni robią, robią również dla nas, dla naszych pacjentów – mówiła podczas spotkania Danuta Podjacka, przewodnicząca elbląskiej delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek i biurokracji, rozwiązania problemu braku pracowników medycznych oraz  poprawy warunków pracy i płacy. Rezydenci na początku października rozpoczęli protest głodowy, do którego 16 października przyłączyło się Porozumienie…

Senior: Łódzkie inwestuje w seniorów

Senior: Łódzkie inwestuje w seniorów

100 mln zł trafi do instytucji naukowych i firm na badania, rozwój oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, farmacji, usług medycznych oraz aktywnego starzenia się, które wpłyną na poprawę zdrowia i jakości życia seniorów na terenie regionu łódzkiego. Projekt skierowany jest do instytucji naukowo–badawczych oraz przedsiębiorstw z całego kraju, ale zaproponowane przez nie rozwiązania muszą dotyczyć poprawy sytuacji zdrowotnej i jakości życia osób starszych na terenie woj. łódzkiego. Na ten cel…

Społeczeństwo: Poczta Polska zatrudni 400 osób niepełnosprawnych

Społeczeństwo: Poczta Polska zatrudni 400 osób niepełnosprawnych

Polska Poczta 17 października zainaugurowała ogólnopolską kampanię „Poczta Polska Bez Barier” skierowaną do osób niepełnosprawnych. – Kampania ma ma dwojaki charakter. Po pierwsze chcemy pokazać w jakiś sposób poczta polska przystosowuje się do tego, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z usług poczty polskiej, po drugie, zwracamy się z ofertą pracy dla osób z niepełnosprawnością, proponujemy pracę w różnych miejscach w całym kraju, również w mniejszych miejscowościach. Zachęcamy do sprawdzani aktulanych ofert pracy na naszej stronie…

Społeczeństwo: Powołano do życia Pomorską Radę ds. Polityki Senioralnej

Społeczeństwo: Powołano do życia Pomorską Radę ds. Polityki Senioralnej

Konsultacje, doradztwo oraz opinie w sprawach ważnych dla seniorów. Tym będą zajmować się członkowie Pomorskiej Rada ds. Polityki Senioralnej, która 13 października 2017 r. oficjalnie zainaugurowała swoją działalność. Rada została powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego na 4 letnią kadencję. Nominacje na członków wręczył członek zarządu województwa pomorskiego Paweł Orłowski. Na pierwsza kadencję wybrano 18 osób, które reprezentują m.in. środowiska naukowe, Wojewódzki Urząd Pracy czy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Czym będzie się zajmować? Rada będzie zajmować…

Olsztyn: Olsztyńskie rotarianki wsparły SOSW

Olsztyn: Olsztyńskie rotarianki wsparły SOSW

20 października podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, zostanie oddana do użytkowania nowa sala sportowa, wyposażona przez Rotary Club Olsztyn Varmia. Znajdą się na niej: rower poziomy HS–67R Axum–Hop Sport, orbitrek magnetyczny Ellyptech CT5 Hammer, bieżnia treningowa Dream Zipro 61207, poduszka trener równowagi Mambo Balance Trainer MSD 45 oraz mata gimnastyczna. Wartość przekazanego sprzętu opiewa na łączną kwotę około 6.550 zł. Całość kwoty pochodzi z ze zbiórek organizowanych przez Rotary Club Olsztyn…

Prawo: 18 października obchodzimy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Prawo: 18 października obchodzimy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Jak podaje ONZ, handel ludźmi – dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy – jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie dochodzą do 32 mld dolarów). Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Stąd pomysł na Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, którego obchodzenie pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa…

Społeczeństwo: Nagrodzili za walkę z ubóstwem

Społeczeństwo: Nagrodzili za walkę z ubóstwem

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) po raz pierwszy wręczyło nagrody im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Wyróżnienia trafiły do autorów pracy naukowej i materiału prasowego, podejmujących problematykę ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ubóstwo, które prowadzi do wykluczenia społecznego, jest istotnym problemem w wielu krajach, również w Polsce. – Priorytetem rządu, którego jestem ministrem, jest walka z ubóstwem. Wraz ze zmianą dwa lata temu nazwy ministerstwa i dodaniu słowa „rodzina” do nazwy resortu,  ukierunkowana została jednocześnie praca…

Elbląg: Szansa na nowe szlaki turystyczno–edukacyjne

Elbląg: Szansa na nowe szlaki turystyczno–edukacyjne

69 oznakowanych obiektów na nowych szlakach turystyczno–edukacyjnych, 16 kilometrów nowych ścieżek – kulturowe i naturalne dziedzictwo miasta stanie się bardziej dostępne dla mieszkańców i turystów.  „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno–rekreacyjne w Elblągu” to tytuł kolejnego projektu, o dofinansowanie którego zabiega Prezydent Witold Wróblewski. Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia ścieżek dydaktycznych, łączących obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga w spójną całość tematyczną i przestrzenną. Projekt, polegający na zagospodarowaniu przestrzeni na cele turystyczno – rekreacyjne, zakłada utworzenie (wyznaczenie…