Elbląg: Dyskutowali o bezpieczeństwie sanitarnym i weterynaryjnym

Elbląg: Dyskutowali o bezpieczeństwie sanitarnym i weterynaryjnym

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Najważniejsze zagadnienia, jakie podejmowali jej członkowie dotyczyły bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Elbląga, narastającego problemu dopalaczy oraz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom korzystającym z półkolonii i kolonii. Stan bezpieczeństwa sanitarnego zreferował Marek Jarosz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemilogicznej. Bezpieczeństwo to, w naszym mieście utrzymuje się na dobrym poziomie, choć daje się odnotować pewien wzrost zachorowań na ospę wietrzną i rotawirusy. Jest…

Nie daj się uczuleniom!

Nie daj się uczuleniom!

Co czwarty Polak cierpi na alergię. Jedną z najczęstszych dolegliwości alergików jest katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa. Uporczywe „kapanie”, nagminne kichanie i uczucie zatkanego nosa to krótka charakterystyka wiosennego alergika. Co zrobić, aby ulżyć sobie w cierpieniu? Wraz z początkiem wiosny na drzewach pojawiają się drobne kwiaty, a ich pręciki zaczynają pylić. Pylą też trawy i w rezultacie w powietrzu unoszą się miliony ziaren pyłku, które nieświadomie wdychamy, a które są jednymi z najpopularniejszych…

Elbląg: Wsparcie dla asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Elbląg: Wsparcie dla asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Ponad 140 tys. złotych na asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – tyle elbląski MOPS pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Z całej puli, ponad 80 tys zł przeznaczone będzie na pracę asystenta rodziny, a ok. 62 tys na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  Celem programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub ich powrót do rodziny. Rodziny przeżywające…

Było lirycznie i romantycznie

Było lirycznie i romantycznie

15 maja w Bibliotece na ul. Słonecznej w Elblągu odbył się wieczór poetycki Józefa Reczka, połączony z wystawą prac malarskich Andrzeja Teyslera, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Lazarus”.  Józef Reczek jest uczestnikiem zajęć Sali Ceramiczno–Garncarskiej, zaś Pan Andrzej Teysler Sali Plastyczno– Literackiej. Jest to drugi już wieczór poetycki, zorganizowany z inicjatywy Mirosławy Maciejczak – instruktorki terapii zajęciowej, która prowadzi treningi umiejętności w Sali Plastyczno–Literackiej. Zarówno Józef jak i Andrzej są osobami niepełnosprawnymi , które w Środowiskowym Domu Samopomocy ,, Lazarus” odkryły swoje talenty…

Konsultacje o zasadach zawierania partnerstwa Urzędu Miejskiego z innymi podmiotami

Konsultacje o zasadach zawierania partnerstwa Urzędu Miejskiego z innymi podmiotami

Ważne dla elbląskich organizacji pozarządowych: ESWIP zaprasza na konsultacje dotyczące sposobu zawierania partnerstwa z instytucjami miejskimi. Jest to bardzo aktualny temat, ponieważ tego rodzaju partnerstwa będą konieczne ww wnioskach o dotacje unijne w nowym okresie finansowania. Warto nie tylko się z tym zapoznać, ale i wyrazić własne zdanie. Poniżej informacja ESWIP: Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone dwóm ważnym dla organizacji pozarządowych tematom: 1) zasadom partnerstwa z Urzędem Miejskim w Elblągu (zasady regulujące partnerstwa…