2015 r. Rokiem św. Jana Pawła II

2015 r. Rokiem św. Jana Pawła II
Fot. Adminstrator

Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II oraz Jana Długosza. Decyzją posłów w przyszłym roku będziemy też obchodzić Rok Polskiego Teatru.  

W podjętej uchwale w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II.

Sejm uczcił też pamięć wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego – Jana Długosza. Posłowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia go patronem przyszłego roku. W dokumencie podkreślono, że Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – „Roczniki,  czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Zaznaczono też szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Decyzją posłów w przyszłym roku będziemy obchodzić też Rok Polskiego Teatru. Sejm RP oddaje hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr, który jest jednym z najważniejszych obszarów życia kulturalnego i społecznego – czytamy w podjętej dziś uchwale. W dokumencie podkreślono też przypadające w przyszłym roku 250–lecie istnienia Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. W uchwale czytamy też, że w ciągu 250 lat istnienia teatr publiczny w Polsce służył sztuce i społeczeństwu, podejmując dialog z tradycją, komentując otaczającą rzeczywistość oraz wytyczając nowe drogi rozwoju sztuki.

Fot. Krzysztof Białoskórski

  sejm.gov.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 11948

Print Friendly, PDF & Email