PFRON do 2015 roku?

PFRON do 2015 roku?

Jeszcze przez trzy lata, a nie do końca tego roku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma działać na obecnych zasadach. Takich zmian chcieli posłowie z parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i tak rozstrzygnięć domagają się niepełnosprawni w całym kraju. W obecnym stanie prawnym Fundusz miałby stracić osobowość prawną i stać się państwową jednostką budżetową od 1 stycznia 2012 r. (art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).…

Praca i bezrobocie w Unii Europejskiej

Praca i bezrobocie w Unii Europejskiej

Od 1 maja 2011 r. Polacy mogą pracować w Niemczech bez ograniczeń – skończył się siedmioletni okres przejściowy. Niemieckie firmy poszukują przede wszystkim fachowców w zawodach technicznych, informatyków, lekarzy, personelu medycznego i opiekunek. Tymczasem sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt optymistyczna; jak poinformował Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, w maju 2010 r., stopa bezrobocia w strefie euro po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10 % – bez pracy pozostawało ponad 23 mln osób. Najwyższą stopę…

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON)

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON)

W rozpoczynającym się właśnie cyklu poświęconym organizacjom pomocowym w Elblągu przedstawiamy Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, w skrócie ERKON. Rada jest dobrowolną unią stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. Działa aktywnie od lipca 1992 roku. Prowadzi biura informacji i doradztwa, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, wydaje gazetę, powołała swego czasu do życia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych oraz stworzyła i prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej dla osób ze…