Uszy po sobie - PFRON do likwidacji

Uszy po sobie - PFRON do likwidacji

Na rok 2011 (po wprowadzeniu zmian w ustawie o rehabilitacji), budżet PFRON zaplanowano w wysokości 4 818 343 000 zł. Obecny rząd Platformy Obywatelskiej ma szansę na sukces, który nie dany był jego poprzednikom. Minister finansów zamierza do końca roku zlikwidować PFRON a niepełnosprawni… milczą. Od 2012 roku fundusz będzie funkcjonował jako państwowa jednostka budżetowa, a jego dochody będą dochodami budżetu państwa. Nie będzie oczywiście rady nadzorczej a tym samym kontroli społecznej. Niepełnosprawni, ich pracodawcy…