Komisje Rady Miejskiej w Elblągu już są

Komisje Rady Miejskiej w Elblągu już są

Nowa Rada Miejska w Elblągu przystąpiła do pracy. Na II zwyczajnej sesji zostały powołane komisje stałe i wybrani ich przewodniczący. Złożono też pierwsze interpelacje. II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu rozpoczęła się od przyjęcia ślubowania czterech nowych radnych, którzy uzyskali mandaty na skutek rezygnacji z mandatów przez Andrzeja Soję, Alicję Bałchan i Henryka Słoninę oraz na miejsce wybranego na Prezydenta Miasta Grzegorza Nowaczyka. Ślubowanie złożyli: Rafał Siwko (PO), Paweł Nieczuja-Ostrowski (PO), Wojciech Paczkowski (PO)…

Chaos na kolei i zamknięta poczekalnia w Gronowie Elbląskim

Chaos na kolei i zamknięta poczekalnia w Gronowie Elbląskim

Spóźniające się pociągi, brak aktualnego rozkładu jazdy, zniecierpliwieni i rozdrażnieni pasażerowie i jakby tego było mało, zamknięta na kłódkę dworcowa poczekalnia. Tak w skrócie wyglądała w ostatnim czasie sytuacja mieszkańców Gronowa Elbląskiego dojeżdżających codziennie do pracy, do szkół i podróżujących w innych sprawach. Od wczoraj, po interwencji naszej redakcji i samych mieszkańców, poczekalnia została ponownie otwarta. Pytanie, na jak długo, gdyż nie było żadnej informacji. Udało się nam ustalić, że poczekalnia będzie otwarta nieco ponad…

Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki

Sprzedam pilnie wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (ładowanie akumulatorowe). Stan bardzo dobry. Cena 2.500 zł Telefon: 660670266  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6325

Komórki macierzyste zregenerują serce

Komórki macierzyste zregenerują serce

Pionierskie badanie naukowe przeprowadzą w przyszłym roku lekarze z Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach. Zamierzają oni pobrane ze szpiku kostnego komórki macierzyste wstrzyknąć do serca, aby zregenerować w ten sposób organ po zawale lub wyleczyć jego trwałą niewydolność. Badanie jest częścią większego projektu naukowego, realizowanego przez kilka polskich ośrodków, dotyczącego innowacyjnego zastosowania komórek macierzystych w medycynie. Projekt zdobył grant z Unii Europejskiej w wysokości 45 mln zł. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej, która odbyła się…

Staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy będą finansowane

W świeżo uchwalonej ustawie okołobudżetowej (26 listopada br.) uwzględniono zmiany zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 r. W 2011 r. ze środków Funduszu Pracy będą finansowane: staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów a także staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych.   Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6323

Coraz mniejsze dotacje dla PFRON

Coraz mniejsze dotacje dla PFRON

13 grudnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał uchwalone zmiany w ustawie okołobudżetowej, w której uwzględniono m.in. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany te dotyczą wysokości dotacji celowej dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z budżetu państwa. W 2011 roku dotacja ma wynosić nie więcej niż 30%. Pierwotnie założono, że PFRON będzie otrzymywał 50- procentową dotację na realizację swych zadań, ale w różnych latach państwo zmniejszało ją lub podwyższało. W…

Od stycznia 2011 większe ulgi komunikacyjne dla niewidomych i studentów

Od stycznia 2011 większe ulgi komunikacyjne dla niewidomych i studentów

13 grudnia br. Prezydent RP, Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Tzw. ustawa okołobudżetowa wprowadza od nowego roku wyższe ulgi na przejazdy pociągami i autobusami dla osób niewidomych i studentów. Większe ulgi dla niewidomychUstawa okołobudżetowa wprowadza nowe, wyższe ulgi na przejazdy komunikacją autobusową oraz kolejową dla osób niewidomych. Od pierwszego stycznia 2011 roku osobom niewidomym niezdolnym do samodzielnej egzystencji na  podstawie  biletów  jednorazowych lub miesięcznych  imiennych…