II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich w Starych Jabłonkach

II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich w Starych Jabłonkach

W dniach 26 – 27 maja w Starych Jabłonkach odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich. Dyskusje i debaty na temat obywatelskich środków przekazu umożliwił partnerski projekt „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego” realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, we współpracy z niemieckim Stowarzyszeniem European Youth4Media e.V. W trakcie spotkania niemiecki partner ESWIP-u przedstawi działania sieci europejskich telewizji obywatelskich. Odbędą się trzy debaty z udziałem ekspertów. Uczestnicy spotkania poznają także obecną sytuację prawną mediów obywatelskich…

Bądź godny naśladowania

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza VII edycję konkursu ”Godni Naśladowania” pod patronatem Marszałka Województwa. Termin składania wniosków upływa 31 maja br. W tym roku oceniane będą działania w 5 kategoriach: – na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych – na najlepsza inicjatywę samorządu we współpracy z organizacjamipozarządowymi,– na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego (Rady, Sieci itp.),– na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej na rzecz osób starszych. I po raz pierwszy w konkursie Godni Naśladowania pojawia sięnowa kategoria…

Malowane tysiącem barw - Wysoczyzna Elblaska w fotografii

Malowane tysiącem barw - Wysoczyzna Elblaska w fotografii

Piękno Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej będzie można oglądać na fotografiach Zygmunta Gawrona. Autor zaprezentuje 30 zdjęć. Wystawa ”Malowane tysiącem barw…” będzie czynna od 7 maja do 5 czerwca w CSE Światowid. Zygmunt Gawron urodził się w 1953 roku. Ukończył geografię na Uniwersytecie Gdańskim, a od blisko 20 lat jest związany z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Sam o sobie mówi: ”Z wykształcenia jestem geografem, z zamiłowania, a w ostatnich latach także i z zawodu – fotografem.…

”Jesteśmy razem” festyn integracyjny w Olsztynie

22 maja na Starym Mieście w Olsztynie odbędzie się XII Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem”. Będą konkursy z nagrodami, występy artystyczne oraz prezentacja organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym na specjalnie przygotowanych na ten dzień stoiskach. Głównym celem imprezy jest przybliżenie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, a także pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem. Intencją organizatorów jest integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę i wypoczynek. W programie Festynu przewidziane są również występy…

Co się stało pod Smoleńskiem? Narodziny mitu

Co się stało pod Smoleńskiem? Narodziny mitu

…od progu świadomości towarzyszy nam instynktowna, irracjonalna chęć, aby oderwać się od rzeczywistości, porzucić ją na rzecz innej, budowanej wolną od ograniczeń grą wyobraźni” (Gustaw Holoubek) „To się nie mogło zdarzyć, takie rzeczy się nie zdarzają”… tak mówił premier Donald Tusk, tak mówiło tysiące ludzi, gdy już w ogóle odzyskali mowę, o tragedii, która nie miała prawa się wydarzyć. Co właściwie się stało 10 kwietnia pod Smoleńskiem? W wymiarze fizycznym, namacalnym odpowiedź jest oczywista. Doszło…