Jan Paweł II był wśród nas

Jan Paweł II był wśród nas

Mija 30 rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 10 rocznica pobytu Papieża w Elblągu. Wydarzenia, które zmieniły bieg historii a także zaważyły na życiu osobistym wielu z nas. Budujemy znaki materialne tych wydarzeń – dobrze jest także przypomnieć sobie, czego nas uczył.6 czerwca przybyło Polakom nowe święto – piękne Święto Dziękczynienia. Ustanowione zostało w 30 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w czasie której wygłosił zamienne słowa: ”Niech zstąpi Duch…