Pejzaż warmiński w fotografii

Pejzaż warmiński w fotografii

Centrum Kultury ‚Światowid” zaprasza miłośników fotografii na wernisaż prac Jacka Sztorca pn. Warmia światłem malowana”. Otwarcie wystawy fotogramów odbędzie się w piątek, 9 maja o godz. 18:00. Jacek Sztorc jest rodowitym olsztynianinem. Pracuje zawodowo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Po ustaniu działalności Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego nie jest zrzeszony w żadnej organizacji fotograficznej. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa ”Borussia’. Jest autorem zdjęć do wielu książek, folderów reklamowych i krajoznawczych. W tym roku zdjęcia Jacka Sztorca eksponowane będą…