Promocja tomiku poezji pn. „Modlitwa stóp”

Promocja tomiku poezji pn. „Modlitwa stóp”

9 listopada o godz. 20:00 w sali „u Świętego Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Natalią Paradowską, autorką wydanego niedawno w Elblągu tomiku poezji pn. „Modlitwa stóp”. Tego wieczoru wystąpi także Maja Panicz, która zaprezentuje krótki recital muzyczny. Natalia Paradowska urodziła się w 1988 roku w Elblągu, gdzie też ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie studiuje filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest laureatką wielu konkursów literackich, m. in. „Konkursu im.…

Osoba starsza – otoczyć troską i wykorzystać potencjał

Osoba starsza – otoczyć troską i wykorzystać potencjał

Powstaje wojewódzki program dla osób starszych Powołany przez Marszałka Województwa Warmińsko –Mazurskiego zespół do opracowania wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych, na spotkaniu w dniu 8 października br., podsumował efekty pracy trzech grup tematycznych: System wsparcia: infrastruktura i usługi socjalne, Zdrowie: profilaktyka, służba zdrowia i edukacja, Aktywność i zainteresowania osób starszych. Na zjazdach grup roboczych powstały zręby programu: każda z grup określiła misję i cel strategiczny, cele szczegółowe i proponowane działania w swoim obszarze. Zespół…

Serce ...

Serce ...

Serce   Serce moje drogie - życie całe moje   tak bardzo czuło   i gorące jak słońce   nie zna fałszu i przemocy,   tylko ufa Bożej pomocy.Życia sens   Jak życia trudne chwile   łez moich tyle,   że lubię kolorowe motyle - tyle bajecznych barw w moim życiu   i uczucia lekkości,   gdy dźwigam swój krzyż.Mój Pan    Jesteś kroplą mego oddechu,   moim sensem życia.    Nadzieją.   Radością i Miłością.   W zapachu kwiatów obecny   mój Panie,   w powiewie wiatru   i w tabernakulum.   Ty jesteś wszystkim,   czego pragnę.Miłość    Miłość beztroska,   miłość szalona,  …

Darowizny

Uregulowania dotyczące darowizny znajdziemy w kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z definicja zawartą w art. 888 kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z darowizną mamy więc do czynienia wówczas, gdy celem umowy jest bezpłatne przysporzenie określonej wartości majątkowej, czyli wzbogacenie się obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, które nie wiąże się z żadną formą odpłatności.…

Monitoring obietnic Prezydenta Elbląga w rocznicę wyborów

Monitoring obietnic Prezydenta Elbląga w rocznicę wyborów

Organizacje monitorujące wykonanie zadeklarowanych przez Prezydenta Elbląga Pana Henryka Słoninę zadań zaplanowanych na 2007 rok, sporządziły raport ze stanu ich realizacji. Dokonały wizji lokalnych i zasięgnęły informacji w Urzędzie Miejskim oraz u podmiotów bezpośrednio wykonujących zadania.   Zadaniem koalicji elbląskich organizacji, które przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „Masz głos – masz wybór” w bieżącym roku, było skłonienie Prezydenta Elbląga do złożenia deklaracji w sprawie zadań, które zrealizuje do końca tego roku i do końca kadencji, oraz monitoring…