PFRON - Twój Fundusz

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych służy aktywizacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na stronie Funduszu http://www.pfron.org.pl znajdują się wszelkie informacje na temat PFRON, jego zakresu i sposobów działania oraz dotyczące bezpośrednio osób niepełnosprawnych i zatrudniających ich pracodawców.    Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1534