MIESZKANIA NA WYNAJEM –  POTRZEBNE OD ...ZAWSZE

MIESZKANIA NA WYNAJEM – POTRZEBNE OD ...ZAWSZE

Na ostatniej sesji Rada Miasta Elbląga uchwaliła Program Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2007 – 2010. Program ma na celu stworzenie korzystnych warunków do rozwoju mieszkalnictwa oraz zwiększenie komunalnych zasobów mieszkaniowych. Budownictwo mieszkaniowe, to jeden z zasadniczych punktów programu wyborczego wszystkich komitetów wyborczych – nikt nie ma wątpliwości, że brak mieszkań należy do największych problemów społecznych. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w naszym mieście. Stan obecnyW Elblągu przypada obecnie 344 mieszkania na 1000 mieszkańców (średnio w…

Taniej za usługi opiekuńcze

Taniej za usługi opiekuńcze

Osoby starsze i niepełnosprawne, korzystające z usług opiekuńczych, od lipca tego roku, będą płaciły za nie mniej, a w niektórych przypadkach będą częściowo lub całkowicie z opłat zwolnione. Dodatkowo radni miejscy zadecydowali o wydłużeniu terminu opłat za świadczone usługi o 10 dni. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej wprowadzono zmiany do uchwały z czerwca 2004 r., dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego…

Jak przetrwać w Wielkiej Brytanii

To, że sytuacja w naszym kraju nie jest zbyt ciekawa, wie chyba każdy i nikogo już raczej nie dziwi zmasowana ucieczka, przede wszystkim ludzi młodych, do państw o wyższym standardzie życia. Emigracja do Anglii czy Irlandii, w pogoni za chlebem, stała się już normą i jest oczywistym efektem nędznych zarobków i fatalnych warunków jakie panują w naszym państwie. I choć z kraju wyemigrowało już kilka milionów Polaków, nasz rząd tymczasem chełpi się wciąż spadającym bezrobociem.…

Blizny Tomasza Walczaka

Blizny Tomasza Walczaka

Tomasz Walczak jest ciekawą i barwną osobą, od wielu lat aktywnie zaangażowaną w szeroko rozumiany rozwój kultury w naszym mieście. W roku 2006 został uhonorowany wydaniem przez Fundację Elbląg tomiku jego wierszy pt. „Blizny”, będącym główną nagrodą w konkursie literackim „Elbląski Rękopis Roku 2005”. Urodził się 18 sierpnia 1967 r. w Drezdenku (woj. lubuskie), gdzie ukończył liceum rolnicze. Następnie został absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie –  Wydziału Wiedzy o Teatrze. Studiował również na…