Policjanci informują o prawach ofiar przestępstw

Policjanci informują o prawach ofiar przestępstw

Od wczoraj,  każda osoba, która stała się ofiarą przestępstwa, będzie mogła skorzystać z bezpłatnej porady sędziów, kuratorów sądowych i innych pracowników organów śledczych.  W Elblągu, akcja ta,  związana z obchodami Tygodnia Ofiar Przestępstw, trwa od 22 lutego do 2 marca.Dla zainteresowanych, zamieszczamy plan dyżurów w siedzibach elbląskich sądów oraz Komendy Policji w Elblągu. Sąd Okręgowy w Elblągu Pl. Konstytucji, godz. 10.00-13.00, tel. 055 611 22 00, pok. 108;Sąd Rejonowy w Elblągu ul. Płk. Dąbka, godz.9.00-14.00, tel. 055 611…

Rząd zignorował protesty, ale będzie zapomoga...

16 lutego 2007 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U. 102, poz. 852 z późn. zm.). Ustawa, wbrew protestom emerytów i rencistów zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, przesądza o nie wprowadzeniu waloryzacji w tym roku.    W kwietniu br., około 6,5 mln osób z 9,9 mln wszystkich emerytów i rencistów, których świadczenia nie przekraczają 1,2 tys. zł, otrzyma jednorazową  zapomogę w wysokości od…