Nie będzie amnestii od nie zdanych wyborów

Nie będzie amnestii od nie zdanych wyborów

Jeśli radny nie lubi psów, czy załatanie dziury w chodniku jest sukcesem, dlaczego w czasie sesji nie pustoszeją ulice?   Wybory samorządowe za pasem – ale na razie, może z powodu upalnej, wakacyjnej atmosfery, w życiu publicznym słychać o nich z rzadka, i to nie z ust samorządowców, a z ust wodzów partyjnych. Muszę przyznać, że bardzo mnie to niepokoi. Mam wrażenie, że samorządowcy i całe społeczności lokalne gotowe są oddać sprawę w ręce aktywistów partyjnych…

PODYSKUSKUTUJMY O KIERUNKACH ROZWOJU ELBLĄGA

PODYSKUSKUTUJMY O KIERUNKACH ROZWOJU ELBLĄGA

2 sierpnia, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, odbędzie się dyskusja publiczna nad ustaleniami projektowanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Elbląga. Do dyskusji zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Elbląga i inne osoby zainteresowane. Debata rozpocznie się o godz. 14.00, w sali nr 300. Projekt Studium będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Miejskiego Biura Urbanistycznego, do dnia 21 sierpnia.  TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1155

W sprawie zaopatrzenia ortopedycznego

W sprawie zaopatrzenia ortopedycznego

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało pozytywnie na kampanię społeczną „Sprawnie dla Niesprawnych”, której celem jest poprawa zaopatrzenia osób chorych i niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Środowisko osób niepełnosprawnych przygotowało szereg wniosków i postulatów, które mają pomóc zracjonalizować i zmienić system zaopatrzenia. Przedstawiciele Konwentu „Sprawnie dla niesprawnych”, który odbył się w kwietniu bieżącego roku w Katowicach, zostaną zaproszeni do udziału w konsultacjach dotyczących   przygotowywanych zmian.   ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1156

Stypendia Fundacji Elbląg

Do końca sierpnia, uczniowie i studenci z Elbląga oraz powiatu, mogą składać wnioski o stypendium z programów Fundacji Elbląg. Zainteresowani mają do wyboru trzy programy: fundusz dzieci niepełnosprawnych “Słonik”, program wspierający dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną “Szansa” oraz skierowany do młodzieży utalentowanej w dziedzinach humanistycznych i ścisłych program “Agrafka”.  RK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1157

Miasto dofinansuje wkład własny

Miasto dofinansuje wkład własny

Elbląski magistrat przeznaczył 150 tys. zł na dofinansowanie wkładu własnego przedsięwzięć i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, które działają w sferze pożytku publicznego. W ramach dofinansowania wspierane będą zadania, na które organizacje pozyskają środki z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. Rozpatrywane są tylko te oferty, które służą realizacji zadań publicznych miasta. Ich wykonanie powinno nastąpić od czerwca do grudnia 2006 r. Na oferty Urząd Miejski czeka do końca tego roku. Więcej informacji oraz wzór…

Jeden podatek od pracujących w Anglii

Jeden podatek od pracujących w Anglii

20.07.br. Polska i Wielka Brytania podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki tej umowie tysiące Polaków pracujących tylko na wyspach, zapłaci tylko brytyjski podatek dochodowy. Nie będą zmuszeni, tak jak dotychczas, do płacenia drugi raz w Polsce. Nowe prawo zacznie obowiązywać od stycznia 2007 roku.  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1159

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich elbląskim organizacjom

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich elbląskim organizacjom

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich opublikował w internecie, na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej, http://www.pozytek.gov.pl, wyniki tegorocznego konkursu Programu FIO 2006. Wśród wyróżnionych grantem, znalazły się także elbląskie organizacje.   W sumie, przyznano środki na realizację 730 wniosków. Lista zawiera wykaz organizacji, które otrzymują dofinansowanie, nazwę zadania oraz wysokość kwoty i okres finansowania. Jak zapewniają pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego, wszelkie szczegółowe informacje wnioskodawcy otrzymają drogą elektroniczną lub telefonicznie. FIO 2006 – lista wniosków przeznaczonych do dofinansowania Elbląskie Wodne Ochotnicze…