Międzynarodowa debata we Wrocławiu

Międzynarodowa debata we Wrocławiu

10 września we Wrocławiu odbędzię się konwencja pn. Rola ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – na bazie doświadczeń międzynarodowych i krajowych. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli instytucji publicznych, rządowych i samorządowych, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych (ok. 90 – 100 osób), mi.in. przedstawicieli Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Referaty będą wygłaszane w języku polskim, niemieckim i angielskim, zapewniono tłumaczenie symultaniczne. W programie przewidziano wystąpienia prof. Piotra Sałustowicza, przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspertów:…

Co to znaczy być dobrym obywatelem?

Co to znaczy być dobrym obywatelem?

”Co to znaczy być dobrym obywatelem, dobrą obywatelką? Jak my, obywatele, bierzemy sprawy w swoje ręce i zmieniamy świat wokół nas?”- takie pytania zadała swoim czytelnikom redakcja portalu www.ngo.pl . A z okazji 5-lecia portalu i IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych ogłosiła konkurs na najlepsze wypowiedzi.    Co się na pierwszy rzut oka zauważa w temacie konkursu, to pytanie i odpowiedź w jednym – zawiera tezę, że dobry obywatel jest aktywny i zmienia świat. W…

Sztuka leczy

Sztuka leczy

20 sierpnia rozpoczynają się w „Światowidzie” kolejne zajęcia warsztatowe w ramach programu „Terapia przez sztukę”. Jest to dwuletni program na styku sztuki i terapii,  realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne ”Viva art” i Cen Kultury i Współpracy Międzynarodwej ”Światowid” w Elblągu.    „Terapia przez sztukę”, jest programem  edukacyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Elbląga i regionu elbląskiego. Obejmuje cały szereg zajęć plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych (taniec towarzyski i ludowy), fotograficznych, filmowych, teatralnych oraz z historii i kultury…