Mało wniosków do Słonika!

Mało wniosków do Słonika!

Mało zgłszeń wpłynęło na kolejną edycję programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Fundacja Elbląg od 11 lipca do 5 września przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium z programu „SŁONIK”. Jak informuje Gabriela Zimirowska z Fundacji, do tej pory zgłosiło się bardzo niewiele osób.Przypominamy więc, że o stypendium z tego programu mogą ubiegać się niepełnosprawne dzieci, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych (publicznych i niepublicznych) w trudnej sytuacji materialnej – będący…

Wydział Społeczny zamiast Referatu Zdrowia

Wydział Społeczny zamiast Referatu Zdrowia

1 sierpnia zamiast dotychczasowego Biura Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej powołany został Wydział Społeczny, którego naczelnikiem jest Barbara Dyrla. Wydział Społeczny przejmie dotychczasowe obowiązki Biura Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Referatu Zdrowia. Dodatkowo do zadań nowego Wydziału należy koordynacja realizacji ustawowych zadań gminy i powiatu z zakresie pomocy społecznej. Nie zmienił się natomiast adres:ul. Kosynierów Gdyńskich 4282-300 Elblągtel.: (055) 239 30 21; 239 30 20; 239 30 25 fax: (055) 239 30 28  TF Wersja…