Co z tym Linuxem?

Co z tym Linuxem?

  Do czerwca 2004 roku rząd miał przyjąć Narodową Strategię Rozwoju Wolnego Oprogramowania. Do tej pory jednak ciężko ustalić, co się z nią dzieje.   Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przedstawiło w 2004 roku projekt Narodowej Strategii Rozwoju Wolnego Oprogramowania. W Strategii wiele miejsca poświęcono na korzyściom płynącym ze stosowania oprogramowania open source w administracji publicznej. Zaproponowano również działania, które miałoby podjąć państwo w celu popularyzacji tego typu oprogramowania.   Przyspieszenie, zyski, aktywizacja   Zdaniem autorów Strategii najważniejsze korzyści wynikające…