Transgraniczna współpraca bałtów

Transgraniczna współpraca bałtów

Euroregion „Bałtyk” powołano do życia w lutym 1998. Jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących stron, jak i obszaru oraz ludzi zamieszkujących zrzeszone regiony; łączna powierzchnia wynosi 101.034 km2, a liczba mieszkańców, to 5.942.070 osób. Nie tylko przepływ idei Celem tej organizacji jest współpraca pomiędzy regionami znajdującymi się na terenie różnych państw w obszarze południowo-wschodniego Bałtyku. Ułatwienie wzajemnych kontaktów obywateli ma służyć integracji poprzez przenikanie kultury,…