418 154,28 € do podziału z Funduszu Małych Projektów

418 154,28 € do podziału z Funduszu Małych Projektów

Euroregion Bałtyk ogłosił konkurs na projekty dotyczące współpracy transgranicznej w ramach Phare – Narodowego Programu dla Polski 2003 – Polska Granica Wschodnia. Zadania priorytetowe, które mogą być dofinansowane w ramach tego konkursu, to:  wymiana kulturalna, demokracja lokalna, zasoby ludzkie, transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe, rozwój gospodarczy i turystyka, środowisko naturalne. Z programu mogą skorzystać m.in. publiczne władze samorządowe w regionie przygranicznym, lokalne i regionalne organizacje publiczne, związki i stowarzyszenia między-miejskie/między-gminne, izby handlowe, organizacje zawodowe oraz…