Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami

Do końca lutego można składać wnioski w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, którego celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację programu skorzystają osoby niepełnosprawne zamieszkujące regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.W ramach programu wyrównywania różnic można ubiegać się o pomoc  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :– na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,– na likwidację barier w zakładach…

Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami

Do końca lutego można składać wnioski w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, którego celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację programu skorzystają osoby niepełnosprawne zamieszkujące regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.W ramach programu wyrównywania różnic można ubiegać się o pomoc  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :– na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,– na likwidację barier w zakładach…

Program Junior

Program Junior

W połowie lutego będzie wiadomo, ile pieniędzy otrzyma Powiatowy Urząd Pracy na realizację Programu Junior. realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ma na celu aktywizację zawodową absolwentów niepełnosprawnych. Niepełnosprawni absolwenci są grupą osób niepełnosprawnych szczególnie zagrożoną bezrobociem. Celem Juniora, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe ( odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia ) młodym osobom niepełnosprawnym, które w okresie do 12-tu miesięcy od dnia ukończenia szkoły nie…