Donepezil nie tylko na Alzheimera?

Donepezil nie tylko na Alzheimera?

   Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Duke oznajmili, iż Donepezil może polepszać zdolności językowe dzieci z zespołem Downa.    Podczas badań przeprowadzonych na grupie dzieci w wieku 8-13 lat, zaobserwowano znaczącą poprawę w umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami.    Donepezil dotychczas był stosowany w celu przeciwdziałania postępów choroby Alzheimera. Naukowcy doszli do wniosku, iż deaktywuje on enzym, będący przyczyną zakłócania procesów myślenia i pamięci. Dzięki właściwości zwalczania „nadpobudliwości” cholinesterazy, naukowcy zainteresowali się Donepezilem jako potencjalnym…

Słów kilka o pełnomocniku

Słów kilka o pełnomocniku

Jeśli nie mogę sam Powszechnym niemalże problemem osób niepełnosprawnych jest trudność w załatwieniu nawet najbardziej podstawowych spraw życia codziennego. Jeszcze większe komplikacje powstają, gdy konieczne jest udanie się do jakiegokolwiek urzędu, instytucji publicznej czy też sądu. Odległość, bariery architektoniczne, wreszcie bariery w komunikowaniu się (któż z osób pracujących w tych instytucjach przykładowo zna język migowy?) sprawiają, że częstokroć ważne sprawy pozostają nieuregulowane przez długi czas, gdyż trudno zebrać się w sobie i pokonać piętrzące się…