Dobra strona niepełnosprawnych

Dobra strona niepełnosprawnych

Zapewne nie jedna osoba zastanowi się, czy ten tytuł ma sens. Czy to w ogóle możliwe, że niepełnosprawność może mieć dobre strony. Od razu odpowiadam: niepełnosprawność – chyba raczej na pewno – nie. Ale niepełnosprawni? – Oto jest pytanie! Ktoś bystry zauważył, że niepełnosprawni o tyle różnią się od innych, o ile wszyscy ludzie różnią się między sobą. Skrajnym przykładem może być np. porównanie Matki Teresy z Kalkuty z ludźmi, dla których miłosierdzie jest idiotyzmem…

Piłka kopana, książka słuchana

Piłka kopana, książka słuchana

Jesteśmy krajem ludzi utalentowanych, żeby nie powiedzieć ekspertów. Co ciekawsze – mamy to wrodzone. Ledwie się czegoś tkniemy, już wszystko wiemy najlepiej. Choćby na piłce nożnej – znają się wszyscy – i na medycynie też. „Dla wszystkich” czyli dla kogo?Bibliotekarze zaprosili przedstawicieli instytucji i organizacji pomocowych, żeby przedstawić swoją ofertę dla niepełnosprawnych i wysłuchać głosu samych zainteresowanych. Jacek Nowiński, nowy dyrektor Biblioteki Elbląskiej powiedział, że zgodnie ze światowymi tendencjami, biblioteki mają być bezbarierowe i dostępne…

Dyskryminacja - jest czy jej nie ma?

Dyskryminacja - jest czy jej nie ma?

DYSKRYMINACJA [łac.], upośledzenie lub prześladowanie jednostek lub grup społecznych ze względu na przynależność rasową, narodową, wyznaniową i inne czynniki społeczne, związane np. z pochodzeniem społecznym lub płcią. Elbląska rada niepełnosprawnych jest od lat inicjatorem i koordynatorem obchodów Tygodnia Walki o Równe Prawa i Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. Nazwa jest trochę długa, a pominęłam jeszcze „Europejskiego”. Że długa, to jeszcze nic, gorsze, że nie wszystkim się ona podoba. Parę lat temu na spotkaniu organizacyjnym…

Co nagle, to po diable

Co nagle, to po diable

W cieniu nieudolnie przygotowywanych, ale głośnych w mediach ustaw, wchodzi w życie kolejny bubel przygotowany przez polski rząd i parlamentarzystów. Rzecz tym boleśniejsza, że dotyczy niepełnosprawnych i ich rodzin. 1 października wchodzi w życie nowa ustawa o rencie socjalnej. Rentę socjalną może otrzymać osoba pełnoletnia całkowicie niezdolna do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności powstałej przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole (dotyczy to także szkoły wyższej przed ukończeniem 25 roku…

Odszkodowanie za życie

Odszkodowanie za życie

„Odszkodowanie za życie”, „Po co mi takie ciało?”, to tytuły z poczytnych gazet – tygodnika „Wprost” oraz „Integracji” znanej bardziej niepełnosprawnym, niż ogółowi czytelników. „Francuska prasa pasjonowała się ostatnio pytaniem: czy można uznać, że ktoś został poszkodowany dlatego, iż pozwolono mu się urodzić i czy w związku z tym może żądać odszkodowania za to, że żyje?” pisał Piotr Moszyński paryski korespondent „Wprost”.25-letnia Kasia Konarzewska powiedziała „Integracji”: „Mam wieczne do Niego pretensje /do Boga przyp. autorki/.…

O prawa człowieka dla wszystkich

O prawa człowieka dla wszystkich

Trudno o pewniejszą oznakę niskiego poczucia własnej wartości niż potrzeba uznawania jakiejś innej grupy za gorszą. /Nataniel Branden „Sześć filarów poczucia własnej wartości”/ Maj, jak co roku, niepełnosprawnym w Elblągu upłynął pod znakiem obchodów Tygodnia Walki o Równe Prawa i Protestu przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. Ta najpiękniejsza pora roku – pełna zieleni, słońca a przede wszystkim odradzającego się życia i nadziei, jest wymarzona dla walczących o prawa człowieka dla wszystkich. Z wypowiedzi i komentarzy do…

O roku ów!

O roku ów!

Artykuł ”O roku ów!” uzyskał nominację do nagrody w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie dziennikarskim ”Oczy Otwarte”.   Kto dotąd nie wiedział, że rok 2003 ogłoszono Europejskim Rokiem Niepełnosprawnych, to właśnie  korzysta prawdopodobnie z ostatniej szansy dowiedzenia się o tym fakcie. Rok najpierw szumnie i radośnie ogłaszano, następnie zaczęto tworzyć Kalendarze i  Komitety Obchodów, zabiegając jednocześnie o środki i przychylność możnych. Trzeba powiedzieć od razu, że niepełnosprawni dużo się po tym roku spodziewali. I, to także trzeba powiedzieć, nie zawiedli…

Podziel się tym, czego potrzebujesz

Podziel się tym, czego potrzebujesz

   Do władz wszystkich szczebli wybieramy ludzi najlepszych z najlepszych. Można by rzec, elitę, która ma  tworzyć prawo i strzec społecznego porządku.    Niestety, niewiele dobrego możemy powiedzieć o naszych rządzących. Zabrakło im bowiem przede wszystkim pokory, powstało w nich poczucie wyższości nad społeczeństwem. Uważają, iż oni mają prawo(do)godnego życia, przywilejów, wysokich wynagrodzeń – i to z przeróżnych źródeł. Przeciętnego człowieka spychają na margines życia. Złe decyzje zabierają ludziom miejsca pracy, o czym i elblążanie przekonali…

Zmiany ustawowe i środki publiczne

Zmiany ustawowe i środki publiczne

Komunikat PFRON z 21 czerwca 2004 r. Dział Dofinansowań Pracodawców informuje, że zostały opublikowane nowe akty prawne, które regulują finansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, tj.: 1. W Dzienniku Ustaw z dnia 30.04.2004 Nr 96 pod poz. 959 została opublikowana Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Art. 28 tej ustawy wprowadza zmiany w Ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu…

Skąd się bierze rybki?

Skąd się bierze rybki?

Czy na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego potrzebujemy co najmniej czterdziestu lat? – Zadaję sobie to pytanie czytając w Internecie wypowiedzi bliźnich. Do zamieszczanych na łamach Elbląskiej Gazety Internetowej artykułów Czytelnicy mogą załączać swoje opinie. Przykład pierwszy z brzegu, nie odosobniony. W artykule Konkurs o granty autorka donosi, że Fundacja Elbląg organizuje konkurs dla organizacji pozarządowych; która stworzy dobry projekt, uzyska pieniądze na jego realizację. Prezes fundacji wyjaśnia, że chodzi o aktywizację młodzieży – od włączania młodych…