1 %. Zgłaszanie kont w urzędzie skarbowym tylko w styczniu

1 %. Zgłaszanie kont w urzędzie skarbowym tylko w styczniu

Ministerstwo Finansów wydało komunikat w związku z nowymi zasadami przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Po pierwsze – każda organizacja pożytku publicznego, chcąca podczas najbliższej akcji rozliczeniowej otrzymać 1% podatku, zobowiązana jest do przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o numerze swojego rachunku bankowego. Po drugie – numery kont należy zgłaszać do 31 stycznia 2009 r.

Regulacje dotyczące przekazania 1% podatku wynikającego z zeznań podatkowych (lub ich korekt dokonanych w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) za 2008 r., zobowiązują organizacje pożytku publicznego do przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji, numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1% najpóźniej do dnia 31 stycznia 2009 r. (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 209, poz. 1316).

W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie przekaże informacji o numerze rachunku bankowego do upływu tego terminu lub poda błędny numer, naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania 1% podatku na rzecz tej organizacji (art. 10 ust. 4 ww. Ustawy).

Warto zaznaczyć, że obowiązek zgłaszania przez organizacje pożytku publicznego (OPP) numerów kont do urzędów skarbowych dotyczy wszystkich OPP – także tych, które przekazały numery kont w zeszłym okresie rozliczeniowym.

Obowiązek ten dotyczy tych OPP, które znalazły się na liście organizacji uprawnionych do zbierania 1% podatku w obecnym okresie rozliczeniowym. Listę opublikowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – /wiadomosci/425238.html.

Źródło:  http://www.mf.gov.pl/

***

Przekaż swój 1% na Elbląski Bank Żywności.

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NR KRS 0000106109
przekazując na rzecz
BANKU ŻYWNOŚCI W ELBLĄGU
pomagasz ubogim rodzinom, osobom  starszym, chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji materialnej.

Zobacz: ”O tym 1% sam możesz zdecydować” [url]http://www.razemztoba.pl/index.php?NS=srodek&nrartyk=3258[/url]  Oprac. EszC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3282